Kurs przeznaczony dla studentów II roku I stopnia Dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz osób zainteresowanych tematyką obecności kobiet w przestrzeni publicznej, głównie w mediach.

Celem jest przybliżenie stereotypów płci, teorii feministycznych oraz konsekwencji mechanizmów patriarchatu. 

Ćwiczenia dla studentów produkcji medialnej przybliżające temat literatury popularnej, jej rodzaje i miejsce w strukturze wytworów kultury.

Kurs dla studentów II roku I stopnia Produkcji medialnej i zainteresowanych tematyką literatury popularnej 

Z uwagi na tymczasowy bra możliwości konsultacji w formie stacjonarnej polecam kontakt poprzez pocztę elektroniczną agnieszka.kaminska@poczta.umcs.lublin.pl