Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych problemów związanych z polityką edukacyjną prowadzoną w Polsce, z uwzględnieniem reform polskiego systemu kształcenia.Omówione zostaną problemy związane z edukacją i polityką, polityką edukacyjną w UE, reformy polskiego systemu kształcenia, edukacją przedszkolną, ale i edukacją dorosłych, jak również problemy wykluczenia społecznego, czy edukacja alternatywna. Omówione zostaną również spory w polskiej szkole związane z nowymi wyzwaniami współczesnego społeczeństwa.

Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych problemów związanych z polityką edukacyjną prowadzoną w Polsce, z uwzględnieniem reform polskiego systemu kształcenia.

III rok ZPP, 2019/2020 lato

Celem kursu jest przedstawienie głównych problemów z zakresu komunikacji interpersonalnej, jak również zapoznanie studentów z instrumentami perswazji oraz formami wystąpień publicznych. Kurs stanowi również wstępne przygotowanie studentów do autoprezentacji i wystąpień publicznych.

I rok Socjologia

2019/2020, lato

Celem kursu jest przedstawienie głównych problemów kultury popularnej i mechanizmów jej funkcjonowania w społeczeństwie.

Studenci II roku Socjologii SUM

rok akademicki: 2019/2020 lato

konsultacje: środa godz.12-13, pokój 140.