Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat rodziny jako małej struktury społecznej, zapoznanie studentów z przemianami sposobu rozumienia pojęcia "rodzina" oraz z sposobu definiowania funkcji rodziny. W kontekście tych zmian przestawione zostaną główne dysfunckcje w rodzinie ich istota i uwarunkowania.