Część teledetekcyjna Przedmiotu Kartpografia i teledetekcja. I rok geografii 2021/22

Laboratorium I rok gospodarki przestrzennej

Geoinformatyka 3 rok, pierwszego stopnia.

Konsultacje zdalne dla studentów. 

Poniedziałek w godz. 14.00-14.45.

Geographical Information Systems  -- Lab in Doctoral Studies in Social Sciences

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku geografii (lic.).

Dotyczy części teledetekcyjnej modułu Kartografia i teledetekcja i obejmuje tylko część teoretyczną (wykłady)