W ramach przedmiotu realizowane będą następujące treści kształcenia:

  1. Podstawy teoretyczne zagrożeń psychospołecznych.
  2. Społeczne zagrożenia bezpieczeństwa.
  3. Podatność wiktymizacyjna – zarys problemu.
  4. Zdefiniowane źródła zagrożeń psychospołecznych i ich typologie.
  5. Diagnoza zagrożeń psychospołecznych a międzynarodowe standardy klasyfikacji chorób:

a)      Zagrożenia socjalne - bezpośrednie (bezrobocie, ubóstwo, bezdomność)

b)      Zagrożenia psychospołeczne- pośrednie (naruszanie praw człowieka; nacjonalizm, szowinizm, ksenofobia; epidemie; dyskryminacja mniejszości; ekskluzja społeczna; kult przemocy).

Celem zajęć jest zapoznanie studentów (studiów stacjonarnych) z zagadnieniem suicydologii – ujęcia definicyjne, kryteria, teorie wyjaśniające genezę, symptomatologię i rozpoznawanie czynników ryzyka oraz klasyfikacje i typologie.  Studenci poznają kierunki działań profilaktycznych oraz zasad podejmowania interwencji kryzysowych w sytuacji pre i postsuicydalnej.