Niniejszy kurs stanowi miejsce przesyłania zadań realizowanych w trakcie konwersatorium.