Celem kursu jest zapoznanie z charakterystyką zaburzeń psychicznych pojawiających się w okresie starości oraz z metodami ich rozpoznawania i terapii.

Kurs z przedmiotu Psychologia starzenia się z elementami psychogeriatrii przeznaczony dla studentów III-go roku Psychologii (studia stacjonarne).

Celem kursu jest zapoznanie studentów z treściami skupiającymi się się wokół systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi naturalnej rodziny w Polsce oraz klinicznymi metodami diagnozy i terapii tychże dzieci.

Kurs z przedmiotu Metody diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych cz.I przeznaczony dla Studentów IV-go roku Psychologii  Specjalności Psychologia Kliniczna i Neuropsychologia.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z narzędziami psychologicznymi wykorzystywanymi w diagnozie klinicznej procesów pamięci.

Kurs z przedmiotu Diagnoza psychologiczna-ocena funkcji poznawczych w diagnozie klinicznej skierowany do studentów III-go roku Psychologii (studia stacjonarne).

Kurs z przedmiotu Psychologia kliniczna dla Studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalna (studia stacjonarne). Celem kursu jest poznanie zagadnień z zakresu psychologii klinicznej w okresie dorosłości.