Zajęcia z miejscowego planowania przestrzennego - semestr letni - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.