The course offers an introduction into the major cognitive linguistic theories, such as: metaphor, metonymy, conceptual blending, theory of signs, etc.

A course offers an insight into the major translation theories from the linguistic (i.e. cognitive linguistics, ethnolinguistics, ...) point of view.

The course offers an introduction into the major pragmatics theories, such as: relevance, maxims of conversation, politeness, deixis, speech acts, implicature, presupposition, entailment, etc.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z gruntu językoznawstwa kognitywnego, takimi jak: kategoryzacja, profilowanie, teoria prototypów, metafora i metonimia pojęciowa, schematy wyobrażeniowe, itp.

Kurs ma na celu przyswojenie materiału z zakresu zagadnień gramatyki języka angielskiego, takich jak:

a) passive voice

b) reported speech

c) conditionals

d) unreal past

e) modal verbs