Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z przedsiębiorczości go oraz zapoznanie studentów z  metodami stosowanymi w procesie zarządzania mającymi zastosowanie w naukach ekonomicznych.

Kurs (wykład fakultatywny) jest przeznaczony dla Studentów III roku Zarządzania (tryb stacjonarny)

Kurs jest przeznaczony dla Studentów II roku Ekonomii (tryb stacjonarny)

Kurs przeznaczony jest dla studentów 2-ego roku zarządzania I stopnia w celu przygotowania do obrony pracy licencjackiej.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z metod zarządzania go oraz zapoznanie studentów z  metodami stosowanymi w procesie zarządzania mającymi zastosowanie w naukach ekonomicznych.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zarządzania strategicznego oraz zapoznanie studentów z  pojęciami związanymi ze strategią, budowaniem modeli biznesowych mającymi zastosowanie w naukach ekonomicznych.