Poniedziałek 14.00-15.00
W przypadku konsultacji zdalnych proszę o wcześniejsze zgłoszenie drogą mailową.