Zajęcia wykładowe z przedmiotu analiza dyskursu medialnego, przewidziane programem studiów w wymiarze 30 godzin i kończące się zaliczeniem z oceną. W roku akademickim 2020/2021 prowadzone online.

Cel wykładu: zapoznanie z pojęciem dyskursu i jego odniesieniem do przestrzeni przekazów medialnych połączone ze zdobyciem zestawu narzędzi analitycznych, przydatnych w prowadzeniu własnych badań w zakresie analizy i interpretacji zawartości przekazów medialnych.

Forma: cotygodniowe zajęcia online w formule wideokonferencji, uzupełniane zamieszczanymi materiałami.

Zaliczenie: na koniec kursu odbędzie się pisemne zaliczenie na ocenę.

Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu GATUNKI DZIENNIKARSKIE w ramach kursu prowadzonego za pomocą zdalnego nauczania, dopełniającego zajęcia, które odbyły się stacjonarnie do 9 marca 2020 roku włącznie