Celem kursu jest zapoznanie z najważniejszymi ideami filozofii nowożytnej, zwłaszcza w zakresie nowożytnych filozoficznych teorii społecznych