Celem kursu jest wyposażenie studenta w wiedzę dotyczącą programowania, planowania i prowadzenia terapii logopedycznej dla pacjentów z różnymi zaburzeniami mowy. Studenci zapoznają się ze standardami postępowania logopedycznego oraz różnymi metodami prowadzenia terapii logopedycznej.

Kurs jest realizowany dla studentów II roku I stopnia oraz II roku II stopnia logopedii z audiologią w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z działaniem ludzkiego aparatu mowy (aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego) oraz wyposażenie studentów w umiejętności prawidłowego posługiwanie się aparatem mowy w przyszłej pracy zawodowej.

Kurs jest realizowany dla studentów II roku II stopnia historii nauczycielskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z działaniem ludzkiego aparatu mowy (aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego) oraz wyposażenie studentów w umiejętności prawidłowego posługiwanie się aparatem mowy w przyszłej pracy zawodowej.

Kurs jest realizowany dla studentów I roku I stopnia anglistyki nauczycielskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do planowania i prowadzenia zajęć grupowych dla młodzieży oraz dorosłych dotkniętych różnymi zaburzeniami neurologicznymi z uwzględnieniem ich potrzeb komunikacyjnych wynikających ze złożonych zaburzeń komunikacji.

Kurs jest realizowany dla studentów II roku II stopnia logopedii z audiologią w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.