Głównym celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania międzynarodowych centrów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem rynku Unii Europejskiej. Omówiono główne rodzaje centrów logistycznych, kryteria lokalizacji, najważniejsze strategie ich tworzenia oraz podstawowe funkcje.

Głównym celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką logistyki na szczeblu międzynarodowym i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rynku Unii Europejskiej (eurologistyka) oraz z obsługą logistyczną wymiany handlowej z krajami Azji Południowo-Wschodniej