Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi miernikami makroekonomicznymi, istotą bilansu handlowego, obrotów bieżących i płatniczego; przekazanie wiedzy na temat produkcji i konsumpcji; polityki monetarnej i fiskalnej; inflacji i bezrobocia. Ćwiczenia mają zaś za zadanie utrwalenie wiadomości zdobytych na wykładzie, a w szczególności dotyczących kalkulacji dochodu narodowego, procesów inflacyjnych oraz bezrobocia i lepszego zrozumienia działania mechanizmu polityki pieniężnej i budżetowej.