Pracownia Biofizyki dla  I roku Fizyki technicznej (studia II stopnia) 

Wykład dla studentów 3. roku fizyki technicznej

Wykład dla studentów 3. roku fizyki technicznej

Laboratorium Przyrodnicze/I Pracownia dla studentów 3. roku Matematyki w finansach

Semestr letni 2022/2023

2 grupy, zajęcia we wtorki 8-10, 10-12.