Ćwiczenia z Podstaw Fizyki (30h) do wykładu (15h)

Ćwiczenia z Podstaw Fizyki (30h) do wykładu (15h)

Laboratorium Przyrodnicze/I Pracownia dla studentów 3. roku Matematyki w finansach

Semestr letni 2021/2022

2 grupy, zajęcia w środy 8-11, 11-13.

Pracownia Biofizyki dla  I roku Inżynierii Nowoczesnych Materiałów (studia II stopnia) 

Wykład: Techniki badania biomolekuł

wykład 15h

Jednostka wykładowa - 2h