Kurs umożliwia zdanie testu z przedmiotu kierunkowego Bezpieczeństwo imprez masowych.

Kurs służy przeprowadzeniu testu egzaminacyjnego po wykładach prowadzonych w formie zdalnej.