Celem kursu jest poznanie istoty i wykorzystania teorii i praktyki pomiaru dydaktycznego w podnoszeniu skuteczności procesu kształcenia.