Grafika:  Fujifilm X-E2  - Pixabay 

Witamy w przestrzeni Wirtualnego Kampusu UMCS,
w której odbywają się 
poziomujące testy językowe w formule online

 

 
Zapraszamy do wypełnienia tych testów. Uzyskany wynik ma znaczenie diagnostyczne, tj. daje Państwu oraz Lektorom prowadzącym lektoraty z języków obcych orientacyjny obraz reprezentowanego przez Państwa poziomu kompetencji językowych.