WELCOME TO THE COMPULSORY ONLINE TRAININGS' SPACE FOR THE STUDENTS!


Compulsory trainings are aimed at students who have started their studies at UMCS for the first time in the form of full-time and part-time 1st and 2nd degree studies. The trainings finish with an online test.
Work Hygiene and Safety
Ethics and disciplinary responsibility of students
Library training
The anti-discrimination training*

Training must be completed within the period: from 02/10/2023 until 30/11/2023.
Credits have been sent to the USOS system 5th Feb 2024 in exam session.

*The anti-discrimination workshops is mandatory for students starting full-time and part-time studies at UMCS in the first-cycle and long-cycle studies.


Szkolenie jest kierowane do osób, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.
Szkolenie jest obowiązkowe dla w/w studentów i zostanie zakończone testem zaliczeniowym (w formule online).
Zaliczenie szkolenia pojawi się w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

Szkolenie jest kierowane do osób, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenie jest obowiązkowe dla w/w studentów i zostanie zakończone testem zaliczeniowym (w formule online).
Zaliczenie szkolenia pojawi się w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

Szkolenie jest kierowane do osób, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.
Szkolenie jest obowiązkowe dla w/w studentów i zostanie zakończone testem zaliczeniowym (w formule online).
Zaliczenie szkolenia pojawi się w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

Szkolenie jest kierowane do osób, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenie jest obowiązkowe dla w/w studentów i zostanie zakończone testem zaliczeniowym (w formule online).
Zaliczenie szkolenia pojawi się w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

The training is directed to those who are entering for the first time the full-time and part-time studies at UMCS in the form of first degree, second degree (in case they have not received this training as part of the first degree) and uniform master's studies.
The training is mandatory for the aforementioned students and will be completed by a credit test (in an online formula).
Credit for the training will appear in the USOS system during the winter credit-examination session.

The training is addressed to people who start their studies at UMCS for the first time. If someone has passed this test before, it is not mandatory for him.
The training is compulsory and will be completed with a test (online). The completion of the training will appear in the USOS system during the winter credit and examination session.

The training is directed to those who are entering for the first time the full-time and part-time studies at UMCS in the form of first degree, second degree (in case they have not received this training as part of the first degree) and uniform master's studies.
The training is mandatory for the aforementioned students and will be completed by a credit test (in an online formula).
Credit for the training will appear in the USOS system during the winter credit-examination session.

The anti-discrimination workshops is mandatory for students starting full-time and part-time studies at UMCS in the first-cycle and long-cycle studies.The workshop ends with a final test (in an online formula).
A credit for the training will appear in the USOS system during the winter credit-examination session.