Aktywności w zajęciach na Wirtualnym Kampusie

Na zajęciach na Wirtualnym Kampusie prowadzący może zastosować różne narzędzia (tzw. aktywności), które mają na celu przekazanie wiedzy, jej utrwalanie lub sprawdzenie.

Przykłady:

Zadanie online -  umożliwia przesłanie pracy (w formie elektronicznej) poprzez  Kampus do nauczyciela.

Test online -  służy utrwalaniu wiedzy lub jej sprawdzeniu. Testy na Kampusie najczęściej są oceniane automatycznie.