Materiały na Wirtualnym Kampusie

Na Wirtualnym Kampusie można spotkać się z różnymi formami prezentowania i przekazywania treści dydaktycznych. Mogą to być zarówno zasoby tworzone bezpośrednio na stronie platformy (nie można ich zapisać, jedynie wyświetlić), jak i zewnętrzne pliki, które są zamieszczone w kursie i które zazwyczaj można pobrać i zapisać.

Materiały w zajęciach zdalnych mogą być różnego typu, np.:

Materiały informacyjne – dzięki nim student zna sposób organizowania nauki na zajęciach.

Materiały dydaktyczneprzygotowane i opracowane tak, by odpowiadały celom dydaktycznym zajęć. Są udostępniane w różnorodnej formie, np.

  • e-podręczniki, czyli opracowane teksty dostarczone w dowolnym formacie, które mogą być wzbogacone elementami graficznymi i zawierać przykłady praktycznego zastosowania wiedzy (np. studium przypadku)

  • odnośniki do artykułów i podręczników umieszczonych w Internecie

  • odnośniki do rzetelnych i stabilnych stron internetowych

  • słowniki pojęć

  • pliki multimedialne (np. materiały wideo, audio, inne materiały dynamiczne).

Materiały utrwalające i aktywizującesłużą podsumowaniu i usystematyzowaniu wiedzy.

Materiały sprawdzająceumożliwiają prowadzącemu zajęcia kontrolowanie pracy studenta i ocenę postępów w nauce.

Przykłady różnych form prezentacji treści szkoleniowych na Kampusie