Komunikacja na Wirtualnym Kampusie

Na Wirtualnym Kampusie możliwa jest komunikacja pomiędzy studentami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia. Dostępne są narzędzia umożliwiające:

  • komunikację synchroniczną (czyli odbywającą się w czasie rzeczywistym)

  • komunikację asynchroniczną (komunikujące się osoby nie muszą być w tym samym czasie zalogowane na platformę)

 Na Kampusie dostępne są następujące narzędzia do komunikacji: