Udział w kursach (zajęciach) na Wirtualnym Kampusie

Aby wziąć udział w kursach udostępnianych na Wirtualnym Kampusie, należy zalogować się na platformę. Następnie student powinien wybrać swój Wydział i odszukać kategorię z nazwiskiem nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz swoje zajęcia.

Kursy na platformie mogą być ogólnodostępne lub dostęp może być ograniczony - zabezpieczony hasłem.

Jeżeli system poprosi o podanie hasła (klucza dostępu) do kursu - należy wpisać to hasło (otrzymane od nauczyciela). W ten sposób odbywa się zapisywanie na kurs.

Podanie hasła jest wymagane tylko podczas pierwszego logowania się do kursu. Aby ponownie uzyskać dostęp do kursów (na które student jest już zapisany), konieczne będzie jedynie zalogowanie się do systemu.

Gdy student jest już zapisany do kursów, posiada do nich dostęp poprzez blok „Moje kursy” (widoczny np. na górnym pasku).

Z kursu uczestnik może samodzielnie się wypisać korzystając z opcji “Wypisz mnie z…”, (dostępnej w obszarze kursu). Natomiast, jeżeli ta opcja jest niewidoczna - oznaczać to będzie, że uczestnik zostanie automatycznie systemowo usunięty z kursu, co nastąpi po długim okresie nie logowania się do tego kursu (powyżej 360 dni). W każdym momencie, kontaktując się administratorem bądź prowadzącym nauczycielem, student może zostać wypisany z kursu.