Uprawnienia do zakładania kursów (przestrzeni) na Wirtualnym Kampusie

Pracownicy Uniwersytetu, współpracownicy i doktoranci mogą korzystać z platformy w celu realizacji swoich zajęć w formule zdalnej. W tym celu w systemie muszą być przypisane do konta pracownika/doktoranta uprawnienia (Autora/Menedżera) pozwalające na tworzenie na platformie kursów (obszarów do zajęć). Dla pracownika na jego macierzystym wydziale zostaje utworzona tzw. kategoria, w której może uruchamiać kursy.

Aby uzyskać uprawnienia i prowadzić kursy (przedmioty) na Wirtualnym Kampusie, należy skontaktować się z:

Biurem ds. Zdalnego Kształcenia UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat), pok. 1410
e-mail: kampus@umcs.pl
tel.: (81) 537 61 81
dyżur online: Wirtualny Kampus