Topic outline

  • Dyżur online

    Dyżur online w ramach pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej (realizowany w czasie pandemii w czasie godzin dyżuru stacjonarnego)

    środa, czwartek: 10.00 - 12.00