Storytelling w mediach

środa: 9.35-11.05

15 h na zmianę z KW1

drugie zajęcia 4.11. 2020 r.