Zajęcia z zakresu Media Relations prowadzone w ramach studiów podyplomowych Public Relations i Media Marketing