Zajęcia z Marketingu prowadzone na studiach podyplomowych Public Relations i Media Marketing UMCS (mgr Katarzyna Krywko)