Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu etykiety traktowanej jako jeden z aspektów komunikacji społecznej.

Dla Kogo?

Konwersatoria dla Studentów 1 roku studiów magisterskich na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Grupa ćwiczeniowa KW3

Spotkanie 2 - 3 listopada 

wtorki 9.35-11.05