Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu etykiety traktowanej jako jeden z aspektów komunikacji społecznej.

Dla kogo?

Studenci 1 roku studiów magisterskich Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w roku akademickim 2020/2021.

Grupa KW2

Wtorki - 9.35-11.05

Spotkanie 2 - 27.10