Problematyka seminarium:

  • Językowe i komunikacyjne sprawności dzieci w wieku przedszkolnym i wieku szkolnym oraz u osób dorosłych. Ontogeneza mowy. Psycholingwistyka. Psychogenne zaburzenia mowy. 
  • Zaburzenia mowy: studia przypadków i opracowania monograficzne oraz badania grupy:
    • A) opóźnienia rozwoju mowy, w autyzmie (ASD), upośledzeniach umysłowych i głuchocie.

    • B) zaburzenia realizacji w jąkaniu (i innych zaburzeniach płynności mówienia), zaburzenia artykulacji.

    • C) rozpad kompetencji językowej i komunikacyjnej w chorobach psychicznych (schizofazja),

    • Zaburzenia komunikacji językowej w Zespole Aspergera, językowy obraz świata osób z zaburzeniami językowymi.