Przedmiot ma na celu wprowadzenie podstawowej wiedzy z zakresu nauki o języku na poziomie uniwersyteckim. Prezentowana teoria z zakresu morfologii, leksyki, frazeologii, składni i tekstologii ma odniesienia do praktyki logopedycznej.