Cykl wykładów i laboratoriów ma za zadanie przekazanie podstawowych informacji dotyczących e-logistyki i systemów informacji geograficznej (GIS). Podczas zajęć omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: wprowadzenie do e-logistyki, istota systemów GIS, obszary zastosowań GIS, wykorzystanie systemów informatycznych w logistyce, wdrożenie systemów informatycznych, problematyka bezpieczeństwa informacji.