Kurs zawiera zbiór ankiet skierowanych do:
- studentów
- pracowników naukowych
- przedstawicieli biznesu
- przedstawicieli władz samorządowych