Celem kursu jest zdalna realizacja procesu kształcenia w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych realizowanych w tradycyjnej formie począwszy od 11 marca 2020 r. 

Adresatami kursu są studenci drugiego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w tym wykładzie fakultatywnym.