Wykład poświęcony jest teoretycznej analizie przebiegu procesu restrukturyzacji. Omówione zostają zagadnienia związane z kryzysem w przedsiębiorstwie, nowymi procedurami restrukturyzacyjnymi w świetle ustawy Prawo Restrukturyzacyjne oraz przebieg postępowania upadłościowego wraz z możliwymi rozwiązaniami.

Ćwiczenia mają za zadanie zaznajomić studentów z praktycznym przebiegiem procesu restrukturyzacji organizacji. Przy wykorzystaniu systemów wczesnego ostrzegania (SWO) oceniane jest prawdopodobieństwo upadłości przedsiębiorstw.

Dla kogo: Finanse i Rachunkowość 3 rok, 1 stopień, 2019/20_letni, wykład