Celem ćwiczeń i wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ekonomiki zdrowia i zarządzania finansami w ochronie zdrowia. Student pozna prawa zachodzące między podmiotami na rynku usług zdrowotnych. W toku zajęć zostaną omówione źródła i sposoby finansowania opieki zdrowotnej. Student zapozna się także, ze systemami opieki zdrowotnej funkcjonujących w innych krajach. Dzięki temu będzię można wskazać praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów ekonomiczno-finansowych w ochronie zdrowia.

Dla kogo:

Studenci Finansów i rachunkowości, 2 rok, 2 stopień, semestr letni 2019/2020, st. niestacjonarne, wykład