Wykład poświęcony jest analizie planowania finansowego w ujęciu planowania długoterminowego (strategicznego) i krótkoterminowego (operacyjnego) w przedsiębiorstwie. Omówiony jest proces ustalania i wdrażania strategii organizacji przy wykorzystaniu strategicznej karty wyników, a także proces opracowywania budżetu firmy.

Dla kogo:

Kierunek Finanse i rachunkowość, 2 rok, 1 stopień, semestr letni 2019/2020