Celem kursu jest zrozumienie i opanowanie podstawowej terminologii stosowanej w teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstw Zrozumienie i opanowanie podstawowych zależności mających znaczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. 

Dla kogo:

Studenci 2 roku na kierunku: Finanse i rachunkowość
Rok akademicki i semestr (zima/lato):  2019/20 lat0