Celem kursu jest zdalna realizacja wykładów z przedmiotu Gospodarka finansowa JST, zawieszonych 11 marca 2020 r.

W ramach wykładu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce oraz wykształcą umiejętność dokonywania oceny owej gospodarki. 

Adresatami kursu są studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w tym wykładzie fakultatywnym.