Celem kursu jest zdalna realizacja wykładów z przedmiotu Podatki w UE, zawieszonych 11 marca 2020 r.

Adresatami kursu są studenci trzeciego roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość o specjalności Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw.