Celem kursu jest zdalna realizacja wykładów z przedmiotu Finanse zawieszonych 11 marca 2020 r.

Wykład jest poświęcony roli i miejscu finansów we współczesnej gospodarce rynkowej. Zdefiniowano w nim podstawowe zjawiska finansowe, scharakteryzowano zasadnicze instrumenty finansowe, a także przybliżono zasady funkcjonowania instytucji kształtujących gospodarowanie finansami.

Adresatami kursu są studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie.