Celem kursu jest zdalna realizacja ćwiczeń z przedmiotu Finanse samorządu terytorialnego, zawieszonych 11 marca 2020 r.

W ramach ćwiczeń studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce oraz wykształcą umiejętność dokonywania oceny owej gospodarki. 

Adresatami kursu są studenci drugiego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość.