Efekty uczenia się:

Student potrafi:

rozpoznać różne rodzaje kryzysów w PR - K_W14, S1A_W07, S1A_W10

Zna metody i narzędzia stosowane w kryzysowym PR - K_U12, S1A_U06, S1A_U07

Ma wiedzę na temat instrumentów i znaczenia komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w PR - K_K02 - S1A_K02, S1A_K05

Potrafi

Wykorzystać wiedzę dotyczącą kryzysów w PR by rozwiązywać problemy pojawiające się w pracy specjalisty PR - K_K04 - S1A_K02, S1A_K03

Analizować studia przypadków specyficznych problemów pojawiających się w pracy specjalisty PR - K_K06 - S1A_K01, S1A_K04, S1A_K06