Kurs dla studentów III roku Pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej z terapią pedagogiczną stacjonarne I stopnia.