Kurs dla studentów III roku Pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej z terapią pedagogiczną niestacjonarne I stopnia.