Kurs z przedmiotu Przeciwdziałanie przemocy dla studentów pierwszego roku pedagogiki drugiego stopnia (specjalność: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z mediacją), studia stacjonarne